Text-To-Speech

20 January 2009

- ข -

- ข 698 คำ -
ขงจื๊อ< - - - >ขงจู๊< - - - >ขงเบ้ง< - - - >ขจร< - - - >ขจัด< - - - >ขจัดพลัดพราก< - - - >ขจัดพลัดพราย< - - - >ขจี< - - - >ขดตัว< - - - >ขน< - - - >ขนคอ< - - - >ขนง< - - - >ขนจักแร้< - - - >ขนจั๊กแร้< - - - >ขนชัน< - - - >ขนดก< - - - >ขนทรายเข้าวัด< - - - >ขนน< - - - >ขนบ< - - - >ขนบธรรมเนียม< - - - >ขนพอง< - - - >ขนพองสยองเกล้า< - - - >ขนม< - - - >ขนมจีน< - - - >ขนมจีบ< - - - >ขนมปังปิ้ง< - - - >ขนมฝรั่ง< - - - >ขนมหอยนางรม< - - - >ขนมหอยแมงภู่< - - - >ขนมหอยแมลงภู่< - - - >ขนมเบื้อง< - - - >ขนมแป้งสิบ< - - - >ขนมโก๋< - - - >ขนย้าย< - - - >ขนรักแร้< - - - >ขนลุก< - - - >ขนลุกขนพอง< - - - >ขนหนู< - - - >ขนหน้าแข้ง< - - - >ขนหน้าแข้งไม่ร่วง< - - - >ขนหยอง< - - - >ขนหัวหยอง< - - - >ขนอน< - - - >ขนอุย< - - - >ขนอ่อน< - - - >ขนัด< - - - >ขนัดแน่น< - - - >ขนาด< - - - >ขนาดกลาง< - - - >ขนาดจิ๋ว< - - - >ขนาดเท่าคน< - - - >ขนาน< - - - >ขนานชื่อ< - - - >ขนานนาม< - - - >ขนาบ< - - - >ขนิษฐา< - - - >ขนุน< - - - >ขนแมว< - - - >ขนไก่< - - - >ขบขัน< - - - >ขบวน< - - - >ขบวนการ< - - - >ขบวนการต่อต้าน< - - - >ขบวนความ< - - - >ขบวนรถยนต์< - - - >ขบวนรถไฟ< - - - >ขบวนรถไฟด่วน< - - - >ขบวนเรือค้าขาย< - - - >ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน< - - - >ขม< - - - >ขมอง< - - - >ขมักเขม้น< - - - >ขมัง< - - - >ขมังธนู< - - - >ขมับ< - - - >ขมา< - - - >ขมาย< - - - >ขมิบ< - - - >ขมิ้น< - - - >ขมิ้นกะปูน< - - - >ขมิ้นกับปูน< - - - >ขมิ้นเหลืองอ่อน< - - - >ขมีขมัน< - - - >ขมึง< - - - >ขมึงทึง< - - - >ขมุ< - - - >ขมุกขมัว< - - - >ขมุบ< - - - >ขมุบขมับ< - - - >ขมุบขมิบ< - - - >ขม่อม< - - - >ขม้ำ< - - - >ขยอก< - - - >ขยะมูลฝอย< - - - >ขยะแขยง< - - - >ขยัก< - - - >ขยักขย่อน< - - - >ขยัน< - - - >ขยับ< - - - >ขยับขยาย< - - - >ขยับจะถึง< - - - >ขยั้น< - - - >ขยั้นครั่นคร้าม< - - - >ขยายผม< - - - >ขยำ< - - - >ขยิก< - - - >ขยิบตา< - - - >ขยี้< - - - >ขยุกขยิก< - - - >ขยุกขยุย< - - - >ขยุ้ม< - - - >ขยุ้มตีนหมา< - - - >ขยุ้มหลังคา< - - - >ขย่ม< - - - >ขย้อน< - - - >ขย้ำ< - - - >ขรม< - - - >ขรรค์< - - - >ขรัว< - - - >ขรัวตา< - - - >ขรัวยาย< - - - >ขริบ< - - - >ขรึม< - - - >ขรุขระ< - - - >ขลัง< - - - >ขลับ< - - - >ขลาด< - - - >ขลิบ< - - - >ขลุก< - - - >ขลุกขลัก< - - - >ขลุกขลิก< - - - >ขลุม< - - - >ขลุ่ย< - - - >ขวด< - - - >ขวดโหล< - - - >ขวนขวาย< - - - >ขวบ< - - - >ขวย< - - - >ขวยเขิน< - - - >ขวยใจ< - - - >ขวักไขว่< - - - >ขวัญ< - - - >ขวัญข้าว< - - - >ขวัญตา< - - - >ขวัญบิน< - - - >ขวัญหนี< - - - >ขวัญหนีดีฝ่อ< - - - >ขวัญหาย< - - - >ขวัญอ่อน< - - - >ขวัญเมือง< - - - >ขวัญเสีย< - - - >ขวับ< - - - >ขวั้น< - - - >ขวา< - - - >ขวาก< - - - >ขวากหนาม< - - - >ขวาง< - - - >ขวางหูขวางตา< - - - >ขวางโลก< - - - >ขวาน< - - - >ขวานผ่าซาก< - - - >ขวิด< - - - >ขว้าง< - - - >ขว้างเงินทิ้งน้ำ< - - - >ขอ< - - - >ขอขมา< - - - >ของ< - - - >ของกระจุกกระจิก< - - - >ของกลาง< - - - >ของกำนัล< - - - >ของกิน< - - - >ของขวัญ< - - - >ของคาว< - - - >ของจำเป็น< - - - >ของชำ< - - - >ของชำร่วย< - - - >ของช่วย< - - - >ของถวาย< - - - >ของที่ระลึก< - - - >ของธรรมดา< - - - >ของฝาก< - - - >ของฟุ่มเฟือย< - - - >ของร้อน< - - - >ของลับ< - - - >ของว่าง< - - - >ของสงวน< - - - >ของสดคาว< - - - >ของส่วนตัว< - - - >ของหลวง< - - - >ของหวาน< - - - >ของเก่า< - - - >ของเก๊< - - - >ของเค็ม< - - - >ของเชลย< - - - >ของเถื่อน< - - - >ของเล่น< - - - >ของเสีย< - - - >ของเหลว< - - - >ของแข็ง< - - - >ของแถมพก< - - - >ของแห้ง< - - - >ของใช้< - - - >ของใช้แล้ว< - - - >ของให้< - - - >ของไหล< - - - >ของ้อ< - - - >ขอฉันไปด้วยคน< - - - >ขอช้าง< - - - >ขอด< - - - >ขอดกระเป๋า< - - - >ขอดค่อน< - - - >ขอตะเพรา< - - - >ขอตัว< - - - >ขอทาน< - - - >ขอที< - - - >ขอทีเถอะ< - - - >ขอน< - - - >ขอนแก่น< - - - >ขอบ< - - - >ขอบขัณฑสีมา< - - - >ขอบคุณ< - - - >ขอบถนน< - - - >ขอบพระคุณ< - - - >ขอบฟ้า< - - - >ขอบอกขอบใจ< - - - >ขอบเขต< - - - >ขอบใจ< - - - >ขอประทานเสนอ< - - - >ขอประทานโทษ< - - - >ขอพระราชทาน< - - - >ขอพระราชทานอภัยโทษ< - - - >ขอม< - - - >ขอมดำดิน< - - - >ขอยืม< - - - >ขอรับ< - - - >ขอรับกระผม< - - - >ขอร้อง< - - - >ขออนุญาต< - - - >ขออนุมัติ< - - - >ขออภัย< - - - >ขออย่าให้ตกใจ< - - - >ขอเดชะ< - - - >ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ฯ< - - - >ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม< - - - >ขอเสียที< - - - >ขอแรง< - - - >ขอแสดงความนับถือย่างสูง< - - - >ขอแสดงความยินดี< - - - >ขอแสดงความเสียใจ< - - - >ขอโทษ< - - - >ขอโทษขอโพย< - - - >ขอให้< - - - >ขอให้ประเทศไทยจงเจริญ< - - - >ขอให้ผีสางเทวดาจงคุ้มครองรักษาเขา< - - - >ขอให้เจ้าสมปรารถนาเทอญ< - - - >ขอให้เจ้าไปจงดี< - - - >ขอไปที< - - - >ขะมอมขะแมม< - - - >ขะมักเขม้น< - - - >ขะมำ< - - - >ขะมุกขะมอม< - - - >ขะยั้นขะยอ< - - - >ขะยิก< - - - >ขะยุก< - - - >ขะเยอ< - - - >ขัง< - - - >ขังไว้ในบ้าน< - - - >ขัณฑ< - - - >ขัณฑสกร< - - - >ขัณฑสีมา< - - - >ขัด< - - - >ขัดกลอน< - - - >ขัดขวาง< - - - >ขัดขา< - - - >ขัดขืน< - - - >ขัดข้อง< - - - >ขัดคอ< - - - >ขัดคำสั่ง< - - - >ขัดจังหวะ< - - - >ขัดตา< - - - >ขัดตาทัพ< - - - >ขัดลาภ< - - - >ขัดสน< - - - >ขัดสมาธิ< - - - >ขัดหู< - - - >ขัดห้าง< - - - >ขัดเคือง< - - - >ขัดเงิน< - - - >ขัดเบา< - - - >ขัดแข้ง ขัดขา< - - - >ขัดแตะ< - - - >ขัดแย้ง< - - - >ขัดใจ< - - - >ขัตติย< - - - >ขัตติยประเพณี< - - - >ขัตติยมานะ< - - - >ขัตติยวงศ์< - - - >ขัน< - - - >ขันตี< - - - >ขันต่อ< - - - >ขันที< - - - >ขันธ์< - - - >ขันสู้< - - - >ขันหมาก< - - - >ขันแข็ง< - - - >ขันแข่ง< - - - >ขับ< - - - >ขับขี่< - - - >ขับต้อน< - - - >ขับร้อง< - - - >ขับเคี่ยว< - - - >ขับเสภา< - - - >ขับไม้< - - - >ขับไล่< - - - >ขัย< - - - >ขั้น< - - - >ขั้นของสี< - - - >ขั้ว< - - - >ขั้วโลก< - - - >ขา = a leg< - - - >ขาก< - - - >ขากบ< - - - >ขากรรไกร< - - - >ขากลับ< - - - >ขาก๊วย< - - - >ขาง< - - - >ขาด ๆ วิ่น ๆ< - - - >ขาดคราว< - - - >ขาดตกบกพร่อง< - - - >ขาดตลาด< - - - >ขาดตัว< - - - >ขาดทุน< - - - >ขาดมือ< - - - >ขาดวิ่น< - - - >ขาดสต๊อก< - - - >ขาดอาหาร< - - - >ขาดเงิน< - - - >ขาดแคลน< - - - >ขาดใจ< - - - >ขาด้วน< - - - >ขาตะไกร< - - - >ขาทราย< - - - >ขาน< - - - >ขานตอบ< - - - >ขานนาค< - - - >ขานยาม< - - - >ขานรับ< - - - >ขาประจำ< - - - >ขาพนัน< - - - >ขาม< - - - >ขายของรุสต๊อก< - - - >ขายชาติ< - - - >ขายทอดตลาด< - - - >ขายปลีก< - - - >ขายผ้าเอาหน้ารอด< - - - >ขายฝาก< - - - >ขายส่ง< - - - >ขายหน้า< - - - >ขายหน้าขายตา< - - - >ขายาว< - - - >ขายเงินผ่อน< - - - >ขายเชื่อ< - - - >ขาล< - - - >ขาล้วงกระเป๋า< - - - >ขาว< - - - >ขาวจั๊วะ< - - - >ขาวจ๊วก< - - - >ขาวปลอด< - - - >ขาวม้า< - - - >ขาวโพลน< - - - >ขาหน้า< - - - >ขาหยั่ง< - - - >ขาหลัง< - - - >ขาออก< - - - >ขาอ่อน< - - - >ขาเข้า< - - - >ขาเจ้า< - - - >ขาไก่< - - - >ขำ< - - - >ขำ ๆ ขัน ๆ< - - - >ขิก ๆ< - - - >ขิง< - - - >ขิงดอง< - - - >ขิงสองแว่น< - - - >ขิงแห้ง< - - - >ขิม< - - - >ขีด< - - - >ขีดคั่น< - - - >ขีดเส้นใต้< - - - >ขีดไฟ< - - - >ขีดๆเขียนๆ< - - - >ขีปนาวุธ< - - - >ขี่< - - - >ขี่รถเล่น< - - - >ขี้< - - - >ขี้กบ< - - - >ขี้กลัว< - - - >ขี้กลาก< - - - >ขี้กะโล้โท้< - - - >ขี้กา< - - - >ขี้ก้าง< - - - >ขี้ขลาด< - - - >ขี้ข้า< - - - >ขี้ครอก< - - - >ขี้ครั่ง< - - - >ขี้ควาย< - - - >ขี้คุก< - - - >ขี้ฉ้อ< - - - >ขี้ฉ้อกลางเมือง< - - - >ขี้ช้าย< - - - >ขี้ตระหนี่< - - - >ขี้ตะกรัน< - - - >ขี้ตะกอน< - - - >ขี้ตะกั่ว< - - - >ขี้ตะไบ< - - - >ขี้ตา< - - - >ขี้ตืด< - - - >ขี้ตื่น< - - - >ขี้ตู่< - - - >ขี้ถัง< - - - >ขี้ทูด< - - - >ขี้บุหรี่< - - - >ขี้บ่น< - - - >ขี้ปด< - - - >ขี้ปดมดเท็จ< - - - >ขี้ปลาวาฬ< - - - >ขี้ปะติ๋ว< - - - >ขี้ปาก< - - - >ขี้ผึ้ง< - - - >ขี้พยาบาท< - - - >ขี้พลอย< - - - >ขี้ฟัน< - - - >ขี้มอด< - - - >ขี้มูก< - - - >ขี้ยา< - - - >ขี้รังแค< - - - >ขี้ริ้ว< - - - >ขี้ร้อน< - - - >ขี้ลม< - - - >ขี้ลืม< - - - >ขี้ล้อ< - - - >ขี้สงสัย< - - - >ขี้สงสาร< - - - >ขี้สนิม< - - - >ขี้หนอน< - - - >ขี้หนาว< - - - >ขี้หนู< - - - >ขี้หลงขี้ลืม< - - - >ขี้หัวเราะ< - - - >ขี้หึง< - - - >ขี้หู< - - - >ขี้อวด< - - - >ขี้ออ้อน< - - - >ขี้อาย< - - - >ขี้อิจฉา< - - - >ขี้เกลือ< - - - >ขี้เกลื้อน< - - - >ขี้เกียจ< - - - >ขี้เขม่า< - - - >ขี้เซา< - - - >ขี้เต่า< - - - >ขี้เถ้า< - - - >ขี้เท่อ< - - - >ขี้เท่า< - - - >ขี้เป้< - - - >ขี้เมา< - - - >ขี้เรื้อน< - - - >ขี้เรื้อนกวาง< - - - >ขี้เลื้อย< - - - >ขี้เล็บ< - - - >ขี้เล่น< - - - >ขี้เหนียว< - - - >ขี้เหร่< - - - >ขี้เหล็ก< - - - >ขี้แพ้ชวนตี< - - - >ขี้แมลงวัน< - - - >ขี้แย< - - - >ขี้โกง< - - - >ขี้โกงมะโรงมะเส็ง< - - - >ขี้โกรธ< - - - >ขี้โกหก< - - - >ขี้โครง< - - - >ขี้โคลน< - - - >ขี้โมโห< - - - >ขี้โม้< - - - >ขี้โรค< - - - >ขี้โล้< - - - >ขี้โอ่< - - - >ขี้ไก่< - - - >ขี้ไคล< - - - >ขี้ไช้< - - - >ขี้ไต้< - - - >ขึง< - - - >ขึงขัง< - - - >ขึงตา< - - - >ขึงพืด< - - - >ขึ้ง< - - - >ขึ้งแค้น< - - - >ขึ้น< - - - >ขึ้นครู< - - - >ขึ้นฉ่าย< - - - >ขึ้นชื่อ< - - - >ขึ้นชื่อลือชา< - - - >ขึ้นชื่อลือนาม< - - - >ขึ้นช่าย< - - - >ขึ้นต้นงิ้ว< - - - >ขึ้นทะเบียน< - - - >ขึ้นนกปืน< - - - >ขึ้นบก< - - - >ขึ้นบัญชี< - - - >ขึ้นปาก< - - - >ขึ้นปีใหม่< - - - >ขึ้นฝั่ง< - - - >ขึ้นระวาง< - - - >ขึ้นศาล< - - - >ขึ้นสนิม< - - - >ขึ้นสองค่ำ< - - - >ขึ้นสามค่ำ< - - - >ขึ้นหนึ่งค่ำ< - - - >ขึ้นหน้าขึ้นตา< - - - >ขึ้นหน้าไม้< - - - >ขึ้นหม้อ< - - - >ขึ้นเงิน< - - - >ขึ้นใจ< - - - >ขึ้นไช่< - - - >ขืน< - - - >ขืนใจ< - - - >ขื่น< - - - >ขื่อ< - - - >ขื่อจมูก< - - - >ขื่อผี< - - - >ขื่อเท่าต่อ< - - - >ขุกใจ< - - - >ขุดอุโมงค์< - - - >ขุน< - - - >ขุนช้างขุนแผน< - - - >ขุนทอง< - - - >ขุนทัพ< - - - >ขุนนาง< - - - >ขุนน้ำ< - - - >ขุนน้ำขุนนาง< - - - >ขุนบาล< - - - >ขุนพล< - - - >ขุนพัฒน์< - - - >ขุนศึก< - - - >ขุนหมื่น< - - - >ขุนหลวง< - - - >ขุนหลวง พระ พระยา< - - - >ขุนเขา< - - - >ขุนเพ็ด< - - - >ขุนเมือง< - - - >ขุม< - - - >ขุมขน< - - - >ขุ่น< - - - >ขุ่นหมอง< - - - >ขุ่นใจ< - - - >ขูด< - - - >ขู่< - - - >ขู่กรรโชก< - - - >ขู่เข็ญ< - - - >ขู่เอาเงิน< - - - >ขโมย< - - - >ข่ม< - - - >ข่มขวัญ< - - - >ข่มขี่< - - - >ข่มเหง< - - - >ข่วน< - - - >ข่อย< - - - >ข่าว< - - - >ข่าวด่วน< - - - >ข่าวลือ< - - - >ข่าวลือกระฉ่อน< - - - >ข่าวล่า< - - - >ข่าวสด< - - - >ข่าวสด ๆ ร้อน ๆ< - - - >ข้น< - - - >ข้นแค้น< - - - >ข้อ-< - - - >ข้อกฎหมาย< - - - >ข้อกติกา< - - - >ข้อกล่าวหา< - - - >ข้อกาง< - - - >ข้อขัดขวาง< - - - >ข้อขัดข้อง< - - - >ข้อข้องใจ< - - - >ข้อความ< - - - >ข้อง< - - - >ข้องอ้อย< - - - >ข้องเกี่ยว< - - - >ข้องแวะ< - - - >ข้องใจ< - - - >ข้อซักถาม< - - - >ข้อตกลง< - - - >ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ< - - - >ข้อต่อ< - - - >ข้อต่อท้าย< - - - >ข้อน< - - - >ข้อบกพร่อง< - - - >ข้อบังคับ< - - - >ข้อผิดพลาดหลงหูหลงตา< - - - >ข้อผูกพัน< - - - >ข้อผูกมัด< - - - >ข้อพิจารณา< - - - >ข้อพิสูจน์< - - - >ข้อมูล< - - - >ข้อย< - - - >ข้อยกเว้น< - - - >ข้อรังเกียจ< - - - >ข้อศอก< - - - >ข้อสงสัย< - - - >ข้อสอบ< - - - >ข้อสอบไล่< - - - >ข้อสังเกต< - - - >ข้อสัญญา< - - - >ข้อหา< - - - >ข้อหารือ< - - - >ข้ออ้อย< - - - >ข้ออ้าง< - - - >ข้อเขียน< - - - >ข้อเท็จจริง< - - - >ข้อเท้า< - - - >ข้อเปรียบเทียบ< - - - >ข้อเรียกร้อง< - - - >ข้อเสนอ< - - - >ข้อเสียยหาย< - - - >ข้อเสือ< - - - >ข้อเหวี่ยง< - - - >ข้อแก้ตัว< - - - >ข้อแถมท้าย< - - - >ข้อแม้< - - - >ข้อแรก< - - - >ข้อโต้แย้ง< - - - >ข้อใหญ่ใจความ< - - - >ข้อไข< - - - >ข้า< - - - >ข้าง< - - - >ข้าง ๆ คูๆ< - - - >ข้างขึ้น< - - - >ข้างนอก< - - - >ข้างน้อย< - - - >ข้างบน< - - - >ข้างมาก< - - - >ข้างล่าง< - - - >ข้างหน้า< - - - >ข้างหลัง< - - - >ข้างเราแพ้เสียแล้ว< - - - >ข้างแรม< - - - >ข้างใต้< - - - >ข้างใน< - - - >ข้าต้นเรือน< - - - >ข้าน้อย< - - - >ข้าน้ำเงิน< - - - >ข้าพระพุทธเจ้า< - - - >ข้าพเจ้า< - - - >ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ข้างท้ายนี้เป็นสำคัญ< - - - >ข้าม< - - - >ข้ามสมุทร< - - - >ข้ามหน้า< - - - >ข้ามหน้าข้ามตา< - - - >ข้ามหัว< - - - >ข้าราชการ< - - - >ข้าราชการตำรวจ< - - - >ข้าราชการทหาร< - - - >ข้าราชการฝ่ายใน< - - - >ข้าราชการพลเรือน< - - - >ข้าราชการวิสามัญ< - - - >ข้าราชสำนัก< - - - >ข้าว< - - - >ข้าวกล้อง< - - - >ข้าวกล้า< - - - >ข้าวกัญญา< - - - >ข้าวของ< - - - >ข้าวจี่< - - - >ข้าวซอย< - - - >ข้าวตอก< - - - >ข้าวตอกดอกไม้< - - - >ข้าวตอกแตก< - - - >ข้าวตัง< - - - >ข้าวตาก< - - - >ข้าวตู< - - - >ข้าวต้ม< - - - >ข้าวต้มกุ้ง< - - - >ข้าวต้มขาว< - - - >ข้าวต้มปลา< - - - >ข้าวต้มหมู< - - - >ข้าวต้มเป็ด< - - - >ข้าวต้มไก่< - - - >ข้าวทิพย์< - - - >ข้าวนก< - - - >ข้าวนึ่ง< - - - >ข้าวบุหรี่< - - - >ข้าวปัด< - - - >ข้าวผัด< - - - >ข้าวพอง< - - - >ข้าวฟ่าง< - - - >ข้าวมัน< - - - >ข้าวยากหมากแพง< - - - >ข้าวยาคู

No comments: