Text-To-Speech

20 January 2009

-ข-

- ข 698 คำ -
@
ขงจื๊อ
@
ขงจู๊
@
ขงเบ้ง
@
ขจร
@
ขจัด
@
ขจัดพลัดพราก
@
ขจัดพลัดพราย
@
ขจี
@
ขดตัว
@
ขน
@
ขนคอ
@
ขนง
@
ขนจักแร้
@
ขนจั๊กแร้
@
ขนชัน
@
ขนดก
@
ขนทรายเข้าวัด
@
ขนน
@
ขนบ
@
ขนบธรรมเนียม
@
ขนพอง
@
ขนพองสยองเกล้า
@
ขนม
@
ขนมจีน
@
ขนมจีบ
@
ขนมปังปิ้ง
@
ขนมฝรั่ง
@
ขนมหอยนางรม
@
ขนมหอยแมงภู่
@
ขนมหอยแมลงภู่
@
ขนมเบื้อง
@
ขนมแป้งสิบ
@
ขนมโก๋
@
ขนย้าย
@
ขนรักแร้
@
ขนลุก
@
ขนลุกขนพอง
@
ขนหนู
@
ขนหน้าแข้ง
@
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
@
ขนหยอง
@
ขนหัวหยอง
@
ขนอน
@
ขนอุย
@
ขนอ่อน
@
ขนัด
@
ขนัดแน่น
@
ขนาด
@
ขนาดกลาง
@
ขนาดจิ๋ว
@
ขนาดเท่าคน
@
ขนาน
@
ขนานชื่อ
@
ขนานนาม
@
ขนาบ
@
ขนิษฐา
@
ขนุน
@
ขนแมว
@
ขนไก่
@
ขบขัน
@
ขบวน
@
ขบวนการ
@
ขบวนการต่อต้าน
@
ขบวนความ
@
ขบวนรถยนต์
@
ขบวนรถไฟ
@
ขบวนรถไฟด่วน
@
ขบวนเรือค้าขาย
@
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
@
ขม
@
ขมอง
@
ขมักเขม้น
@
ขมัง
@
ขมังธนู
@
ขมับ
@
ขมา
@
ขมาย
@
ขมิบ
@
ขมิ้น
@
ขมิ้นกะปูน
@
ขมิ้นกับปูน
@
ขมิ้นเหลืองอ่อน
@
ขมีขมัน
@
ขมึง
@
ขมึงทึง
@
ขมุ
@
ขมุกขมัว
@
ขมุบ
@
ขมุบขมับ
@
ขมุบขมิบ
@
ขม่อม
@
ขม้ำ
@
ขยอก
@
ขยะมูลฝอย
@
ขยะแขยง
@
ขยัก
@
ขยักขย่อน
@
ขยัน
@
ขยับ
@
ขยับขยาย
@
ขยับจะถึง
@
ขยั้น
@
ขยั้นครั่นคร้าม
@
ขยายผม
@
ขยำ
@
ขยิก
@
ขยิบตา
@
ขยี้
@
ขยุกขยิก
@
ขยุกขยุย
@
ขยุ้ม
@
ขยุ้มตีนหมา
@
ขยุ้มหลังคา
@
ขย่ม
@
ขย้อน
@
ขย้ำ
@
ขรม
@
ขรรค์
@
ขรัว
@
ขรัวตา
@
ขรัวยาย
@
ขริบ
@
ขรึม
@
ขรุขระ
@
ขลัง
@
ขลับ
@
ขลาด
@
ขลิบ
@
ขลุก
@
ขลุกขลัก
@
ขลุกขลิก
@
ขลุม
@
ขลุ่ย
@
ขวด
@
ขวดโหล
@
ขวนขวาย
@
ขวบ
@
ขวย
@
ขวยเขิน
@
ขวยใจ
@
ขวักไขว่
@
ขวัญ
@
ขวัญข้าว
@
ขวัญตา
@
ขวัญบิน
@
ขวัญหนี
@
ขวัญหนีดีฝ่อ
@
ขวัญหาย
@
ขวัญอ่อน
@
ขวัญเมือง
@
ขวัญเสีย
@
ขวับ
@
ขวั้น
@
ขวา
@
ขวาก
@
ขวากหนาม
@
ขวาง
@
ขวางหูขวางตา
@
ขวางโลก
@
ขวาน
@
ขวานผ่าซาก
@
ขวิด
@
ขว้าง
@
ขว้างเงินทิ้งน้ำ
@
ขอ
@
ขอขมา
@
ของ
@
ของกระจุกกระจิก
@
ของกลาง
@
ของกำนัล
@
ของกิน
@
ของขวัญ
@
ของคาว
@
ของจำเป็น
@
ของชำ
@
ของชำร่วย
@
ของช่วย
@
ของถวาย
@
ของที่ระลึก
@
ของธรรมดา
@
ของฝาก
@
ของฟุ่มเฟือย
@
ของร้อน
@
ของลับ
@
ของว่าง
@
ของสงวน
@
ของสดคาว
@
ของส่วนตัว
@
ของหลวง
@
ของหวาน
@
ของเก่า
@
ของเก๊
@
ของเค็ม
@
ของเชลย
@
ของเถื่อน
@
ของเล่น
@
ของเสีย
@
ของเหลว
@
ของแข็ง
@
ของแถมพก
@
ของแห้ง
@
ของใช้
@
ของใช้แล้ว
@
ของให้
@
ของไหล
@
ของ้อ
@
ขอฉันไปด้วยคน
@
ขอช้าง
@
ขอด
@
ขอดกระเป๋า
@
ขอดค่อน
@
ขอตะเพรา
@
ขอตัว
@
ขอทาน
@
ขอที
@
ขอทีเถอะ
@
ขอน
@
ขอนแก่น
@
ขอบ
@
ขอบขัณฑสีมา
@
ขอบคุณ
@
ขอบถนน
@
ขอบพระคุณ
@
ขอบฟ้า
@
ขอบอกขอบใจ
@
ขอบเขต
@
ขอบใจ
@
ขอประทานเสนอ
@
ขอประทานโทษ
@
ขอพระราชทาน
@
ขอพระราชทานอภัยโทษ
@
ขอม
@
ขอมดำดิน
@
ขอยืม
@
ขอรับ
@
ขอรับกระผม
@
ขอร้อง
@
ขออนุญาต
@
ขออนุมัติ
@
ขออภัย
@
ขออย่าให้ตกใจ
@
ขอเดชะ
@
ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ฯ
@
ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
@
ขอเสียที
@
ขอแรง
@
ขอแสดงความนับถือย่างสูง
@
ขอแสดงความยินดี
@
ขอแสดงความเสียใจ
@
ขอโทษ
@
ขอโทษขอโพย
@
ขอให้
@
ขอให้ประเทศไทยจงเจริญ
@
ขอให้ผีสางเทวดาจงคุ้มครองรักษาเขา
@
ขอให้เจ้าสมปรารถนาเทอญ
@
ขอให้เจ้าไปจงดี
@
ขอไปที
@
ขะมอมขะแมม
@
ขะมักเขม้น
@
ขะมำ
@
ขะมุกขะมอม
@
ขะยั้นขะยอ
@
ขะยิก
@
ขะยุก
@
ขะเยอ
@
ขัง
@
ขังไว้ในบ้าน
@
ขัณฑ
@
ขัณฑสกร
@
ขัณฑสีมา
@
ขัด
@
ขัดกลอน
@
ขัดขวาง
@
ขัดขา
@
ขัดขืน
@
ขัดข้อง
@
ขัดคอ
@
ขัดคำสั่ง
@
ขัดจังหวะ
@
ขัดตา
@
ขัดตาทัพ
@
ขัดลาภ
@
ขัดสน
@
ขัดสมาธิ
@
ขัดหู
@
ขัดห้าง
@
ขัดเคือง
@
ขัดเงิน
@
ขัดเบา
@
ขัดแข้ง ขัดขา
@
ขัดแตะ
@
ขัดแย้ง
@
ขัดใจ
@
ขัตติย
@
ขัตติยประเพณี
@
ขัตติยมานะ
@
ขัตติยวงศ์
@
ขัน
@
ขันตี
@
ขันต่อ
@
ขันที
@
ขันธ์
@
ขันสู้
@
ขันหมาก
@
ขันแข็ง
@
ขันแข่ง
@
ขับ
@
ขับขี่
@
ขับต้อน
@
ขับร้อง
@
ขับเคี่ยว
@
ขับเสภา
@
ขับไม้
@
ขับไล่
@
ขัย
@
ขั้น
@
ขั้นของสี
@
ขั้ว
@
ขั้วโลก
@
ขา = a leg
@
ขาก
@
ขากบ
@
ขากรรไกร
@
ขากลับ
@
ขาก๊วย
@
ขาง
@
ขาด ๆ วิ่น ๆ
@
ขาดคราว
@
ขาดตกบกพร่อง
@
ขาดตลาด
@
ขาดตัว
@
ขาดทุน
@
ขาดมือ
@
ขาดวิ่น
@
ขาดสต๊อก
@
ขาดอาหาร
@
ขาดเงิน
@
ขาดแคลน
@
ขาดใจ
@
ขาด้วน
@
ขาตะไกร
@
ขาทราย
@
ขาน
@
ขานตอบ
@
ขานนาค
@
ขานยาม
@
ขานรับ
@
ขาประจำ
@
ขาพนัน
@
ขาม
@
ขายของรุสต๊อก
@
ขายชาติ
@
ขายทอดตลาด
@
ขายปลีก
@
ขายผ้าเอาหน้ารอด
@
ขายฝาก
@
ขายส่ง
@
ขายหน้า
@
ขายหน้าขายตา
@
ขายาว
@
ขายเงินผ่อน
@
ขายเชื่อ
@
ขาล
@
ขาล้วงกระเป๋า
@
ขาว
@
ขาวจั๊วะ
@
ขาวจ๊วก
@
ขาวปลอด
@
ขาวม้า
@
ขาวโพลน
@
ขาหน้า
@
ขาหยั่ง
@
ขาหลัง
@
ขาออก
@
ขาอ่อน
@
ขาเข้า
@
ขาเจ้า
@
ขาไก่
@
ขำ
@
ขำ ๆ ขัน ๆ
@
ขิก ๆ
@
ขิง
@
ขิงดอง
@
ขิงสองแว่น
@
ขิงแห้ง
@
ขิม
@
ขีด
@
ขีดคั่น
@
ขีดเส้นใต้
@
ขีดไฟ
@
ขีดๆเขียนๆ
@
ขีปนาวุธ
@
ขี่
@
ขี่รถเล่น
@
ขี้
@
ขี้กบ
@
ขี้กลัว
@
ขี้กลาก
@
ขี้กะโล้โท้
@
ขี้กา
@
ขี้ก้าง
@
ขี้ขลาด
@
ขี้ข้า
@
ขี้ครอก
@
ขี้ครั่ง
@
ขี้ควาย
@
ขี้คุก
@
ขี้ฉ้อ
@
ขี้ฉ้อกลางเมือง
@
ขี้ช้าย
@
ขี้ตระหนี่
@
ขี้ตะกรัน
@
ขี้ตะกอน
@
ขี้ตะกั่ว
@
ขี้ตะไบ
@
ขี้ตา
@
ขี้ตืด
@
ขี้ตื่น
@
ขี้ตู่
@
ขี้ถัง
@
ขี้ทูด
@
ขี้บุหรี่
@
ขี้บ่น
@
ขี้ปด
@
ขี้ปดมดเท็จ
@
ขี้ปลาวาฬ
@
ขี้ปะติ๋ว
@
ขี้ปาก
@
ขี้ผึ้ง
@
ขี้พยาบาท
@
ขี้พลอย
@
ขี้ฟัน
@
ขี้มอด
@
ขี้มูก
@
ขี้ยา
@
ขี้รังแค
@
ขี้ริ้ว
@
ขี้ร้อน
@
ขี้ลม
@
ขี้ลืม
@
ขี้ล้อ
@
ขี้สงสัย
@
ขี้สงสาร
@
ขี้สนิม
@
ขี้หนอน
@
ขี้หนาว
@
ขี้หนู
@
ขี้หลงขี้ลืม
@
ขี้หัวเราะ
@
ขี้หึง
@
ขี้หู
@
ขี้อวด
@
ขี้ออ้อน
@
ขี้อาย
@
ขี้อิจฉา
@
ขี้เกลือ
@
ขี้เกลื้อน
@
ขี้เกียจ
@
ขี้เขม่า
@
ขี้เซา
@
ขี้เต่า
@
ขี้เถ้า
@
ขี้เท่อ
@
ขี้เท่า
@
ขี้เป้
@
ขี้เมา
@
ขี้เรื้อน
@
ขี้เรื้อนกวาง
@
ขี้เลื้อย
@
ขี้เล็บ
@
ขี้เล่น
@
ขี้เหนียว
@
ขี้เหร่
@
ขี้เหล็ก
@
ขี้แพ้ชวนตี
@
ขี้แมลงวัน
@
ขี้แย
@
ขี้โกง
@
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง
@
ขี้โกรธ
@
ขี้โกหก
@
ขี้โครง
@
ขี้โคลน
@
ขี้โมโห
@
ขี้โม้
@
ขี้โรค
@
ขี้โล้
@
ขี้โอ่
@
ขี้ไก่
@
ขี้ไคล
@
ขี้ไช้
@
ขี้ไต้
@
ขึง
@
ขึงขัง
@
ขึงตา
@
ขึงพืด
@
ขึ้ง
@
ขึ้งแค้น
@
ขึ้น
@
ขึ้นครู
@
ขึ้นฉ่าย
@
ขึ้นชื่อ
@
ขึ้นชื่อลือชา
@
ขึ้นชื่อลือนาม
@
ขึ้นช่าย
@
ขึ้นต้นงิ้ว
@
ขึ้นทะเบียน
@
ขึ้นนกปืน
@
ขึ้นบก
@
ขึ้นบัญชี
@
ขึ้นปาก
@
ขึ้นปีใหม่
@
ขึ้นฝั่ง
@
ขึ้นระวาง
@
ขึ้นศาล
@
ขึ้นสนิม
@
ขึ้นสองค่ำ
@
ขึ้นสามค่ำ
@
ขึ้นหนึ่งค่ำ
@
ขึ้นหน้าขึ้นตา
@
ขึ้นหน้าไม้
@
ขึ้นหม้อ
@
ขึ้นเงิน
@
ขึ้นใจ
@
ขึ้นไช่
@
ขืน
@
ขืนใจ
@
ขื่น
@
ขื่อ
@
ขื่อจมูก
@
ขื่อผี
@
ขื่อเท่าต่อ
@
ขุกใจ
@
ขุดอุโมงค์
@
ขุน
@
ขุนช้างขุนแผน
@
ขุนทอง
@
ขุนทัพ
@
ขุนนาง
@
ขุนน้ำ
@
ขุนน้ำขุนนาง
@
ขุนบาล
@
ขุนพล
@
ขุนพัฒน์
@
ขุนศึก
@
ขุนหมื่น
@
ขุนหลวง
@
ขุนหลวง พระ พระยา
@
ขุนเขา
@
ขุนเพ็ด
@
ขุนเมือง
@
ขุม
@
ขุมขน
@
ขุ่น
@
ขุ่นหมอง
@
ขุ่นใจ
@
ขูด
@
ขู่
@
ขู่กรรโชก
@
ขู่เข็ญ
@
ขู่เอาเงิน
@
ขโมย
@
ข่ม
@
ข่มขวัญ
@
ข่มขี่
@
ข่มเหง
@
ข่วน
@
ข่อย
@
ข่าว
@
ข่าวด่วน
@
ข่าวลือ
@
ข่าวลือกระฉ่อน
@
ข่าวล่า
@
ข่าวสด
@
ข่าวสด ๆ ร้อน ๆ
@
ข้น
@
ข้นแค้น
@
ข้อ-
@
ข้อกฎหมาย
@
ข้อกติกา
@
ข้อกล่าวหา
@
ข้อกาง
@
ข้อขัดขวาง
@
ข้อขัดข้อง
@
ข้อข้องใจ
@
ข้อความ
@
ข้อง
@
ข้องอ้อย
@
ข้องเกี่ยว
@
ข้องแวะ
@
ข้องใจ
@
ข้อซักถาม
@
ข้อตกลง
@
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ
@
ข้อต่อ
@
ข้อต่อท้าย
@
ข้อน
@
ข้อบกพร่อง
@
ข้อบังคับ
@
ข้อผิดพลาดหลงหูหลงตา
@
ข้อผูกพัน
@
ข้อผูกมัด
@
ข้อพิจารณา
@
ข้อพิสูจน์
@
ข้อมูล
@
ข้อย
@
ข้อยกเว้น
@
ข้อรังเกียจ
@
ข้อศอก
@
ข้อสงสัย
@
ข้อสอบ
@
ข้อสอบไล่
@
ข้อสังเกต
@
ข้อสัญญา
@
ข้อหา
@
ข้อหารือ
@
ข้ออ้อย
@
ข้ออ้าง
@
ข้อเขียน
@
ข้อเท็จจริง
@
ข้อเท้า
@
ข้อเปรียบเทียบ
@
ข้อเรียกร้อง
@
ข้อเสนอ
@
ข้อเสียยหาย
@
ข้อเสือ
@
ข้อเหวี่ยง
@
ข้อแก้ตัว
@
ข้อแถมท้าย
@
ข้อแม้
@
ข้อแรก
@
ข้อโต้แย้ง
@
ข้อใหญ่ใจความ
@
ข้อไข
@
ข้า
@
ข้าง
@
ข้าง ๆ คูๆ
@
ข้างขึ้น
@
ข้างนอก
@
ข้างน้อย
@
ข้างบน
@
ข้างมาก
@
ข้างล่าง
@
ข้างหน้า
@
ข้างหลัง
@
ข้างเราแพ้เสียแล้ว
@
ข้างแรม
@
ข้างใต้
@
ข้างใน
@
ข้าต้นเรือน
@
ข้าน้อย
@
ข้าน้ำเงิน
@
ข้าพระพุทธเจ้า
@
ข้าพเจ้า
@
ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ข้างท้ายนี้เป็นสำคัญ
@
ข้าม
@
ข้ามสมุทร
@
ข้ามหน้า
@
ข้ามหน้าข้ามตา
@
ข้ามหัว
@
ข้าราชการ
@
ข้าราชการตำรวจ
@
ข้าราชการทหาร
@
ข้าราชการฝ่ายใน
@
ข้าราชการพลเรือน
@
ข้าราชการวิสามัญ
@
ข้าราชสำนัก
@
ข้าว
@
ข้าวกล้อง
@
ข้าวกล้า
@
ข้าวกัญญา
@
ข้าวของ
@
ข้าวจี่
@
ข้าวซอย
@
ข้าวตอก
@
ข้าวตอกดอกไม้
@
ข้าวตอกแตก
@
ข้าวตัง
@
ข้าวตาก
@
ข้าวตู
@
ข้าวต้ม
@
ข้าวต้มกุ้ง
@
ข้าวต้มขาว
@
ข้าวต้มปลา
@
ข้าวต้มหมู
@
ข้าวต้มเป็ด
@
ข้าวต้มไก่
@
ข้าวทิพย์
@
ข้าวนก
@
ข้าวนึ่ง
@
ข้าวบุหรี่
@
ข้าวปัด
@
ข้าวผัด
@
ข้าวพอง
@
ข้าวฟ่าง
@
ข้าวมัน
@
ข้าวยากหมากแพง
@
ข้าวยาคู

No comments: